Inicio » amor » 5 Poemas de Amor en Quechua

5 Poemas de Amor en Quechua

Generador de poemas de amor en quechua

Presiona el botón para generar tu propio poema con Inteligencia artificial:

Poema de amor en quechua

P'unchay kuyaypi munasqanmiñan,

Kay kani nisqarqan hinachuynin;

Manañayki rimanakuyman,

Ayninakuykichu munanqaykim.

Kaniykiqa munayniykim,

Tupananchiskama soyqenqaykim;

Rimayninayki kaniymanta,

Allin mikunchik qarisqanki.

Tutaykaniynin rikurqanmi,

Paykunaykichu munayniykim;

Kanllamunaywan munayqaqmi,

Riyninpaqmi munayniykim.

Misk'iqan munayniykim,

Ch'askiqanqa munayniykim;

Tukuy munaywan munayqaqmi,

Qayllapsiqmi munayniykim.

P'unchay kuyaypi munasqanmiñan,

Kaniykiqa munayniñankim;

Rimayninayki kaniymanta,

Allin mikunchik qarisqanki.

Ñuqa Ayllu

T'ika iyawispa qanatha, munaspa q'anqa.

Ñawpaq ihuan yuraq kikinmuq, munayniyoq.

Añayta kuyanipaykichis, t'ikarachunmi.

Wawqikunasqa wawakunata, ritichunmana.

Aywa, kaniñapaqllawanqa, munaspa yachanichu.

Ñawi uchuyta atipaychis, munayniyta.

Samaypi uyarispaq, ñoqa ñuqaq, pukaq intiwanmi.

Qhasichunman apa, kuyaspa q'anqaniyoq.

Ñuqa ayllu, ñuqa qhalispa, ñuqa qhariyniykuna.

Wiñarqan, munayniyta, maqtapimiwanmi.

Ñuqa kani, ñuqa kaniñata, ñuqa misispa.

Wasi simi, una huk rikch'ari, munayniyta.

Qayapayaqmi, ñuqa qanman, wawqikunapiña.

Maqtayta wañturikun, ñoqa qariyta.

Imaraykachuniyoq, khashmirqa, misispa.

Ñuqa ayllu, ñuqa t'ika, ñuqa munayniyq.

Ñuqa wayta, ñuqa wayna, ñuqa t'ayta, ñuqa inti.

Qawaytaymi, añayta kuyaniyoq, ñuqa wasi.

Munaykillaspa, rikuypahtapas, ñuqa misispa.

Ñuqa ayllu, ñuqa t'ika, ñuqa munayniyq.

Anchaqmi wayqellendirqa, ñoqa munayniyq.

Wiñarqan, wawqikunata, añayniyoqkunapaq.

Pushakuyta rikuchkaniyoq, rikuypiña misispa.

Ñuqa ayllu, ñuqa t'ika, ñuqa munayniyq.

Wasi ninanpi kani

Yarqanqata munaqkuypi qunqarqan,

Punuy q'oñipa qamut'aykunata,

Ninanta wiraqocha kanman,

Qoyllur nisqanpak munasqaykunapaq.

Sumaq imapi kamaricitasqa,

Ñawiq pachamanta unanchaqa,

Ñuqaqa rikuchunmi kani,

Hanayninchis ruraykuyta munanqa.

Inqurunapaq ñawi qachunpi,

Kawsay paqarina mikhuyta munayqa,

Wankaq ñanpi suwasqa qonqarqan,

Ñawi sonqokunamanta kinsa ninanta.

Suwa ima wasipi qayaytam,

Suyutiytam ninanta qamuyta,

Ninapaq sutinaypaq

Tinkuqa mayuypaq willanapaq.

¡Kamachimpanchu! ¡Ñuqapaq!

Wasi ninanpi kani, munaykipaq.

(The poem above is a love poem in Quechua, an indigenous language spoken in the Andean regions of South America.)

Un Poema de Amor en Quechua

Qanraqunapi kani kusiykiña,Ñawi sonqonamun kunanmanta,Puriykunapi tukuychaykiña,Kani yanqa munaymun kunanmanta.

Q'inuqmi kutichiqninmanpaq,Kuyuchinaypak kuychiykiñamanta,Suraqmi k'anchay hinaspamanta,Kani ñawi rikunikunamanta.

Lataypi willanakupaqniyoq,Kani munayta kusi chaynamanta,Kanchuqmi warmi sonqonamunman,Ñuqaqmi qalay warmi kunanmanta.

Allinmi llank'aymi ñuqaqmi,Tikrachkan kutichiqnin runamanta,Kani ñawi sonqonaykunamanta,Ñuqaqmi kani qalati satinmanta.

Kaypiyaw dustinku wasantaqmi,Qusi sonqo ñawi qillqanmanta,Kani munayta qani suyaykunam,Tikrachkan kausaykunamanta.

Ñuqaqmi munarqan sutiyanmanta,Utuq ñawi sonqoninpi karqaqa,Kani ñawi k'anchaymantaqmi,Ñuqaqmi saqpaspaq munanqatsuq.

Chay kaypiyaw ñuqa munayta,Watk'anachu suqyaykunanmanta,Ñuqaqmi kani warmimiyoq,Qusi sonqo ñawi ñuqaqmi.

Puñuychayku

Qamqa hinallataq tinkunayki,

sinkuychisqa ñawiypa rikuyki.

Chaymanta kani ninqayku kaypi,

sinchillayki, ñuqallayki, munayki.

Unanqayku

Imapaq kaypitaq munanichu?

Qamqa yanapaqpas ninanichu.

Chaupiyanapaq allin willachiy,

sipas kutimanta sayariy.

Qelqanay

Suykullaykitaq kani miqtaq,

inka qelqa hindin kaqpaq.

Qamqa kutinkupaq munanichu,

hina kamaqmi allinmi ñuqayku.

Kitipi

Mana warminchu qelqapaqtaq,

willanapaq allin wawapi rimaytaq.

Qamqa kani munanichu, munarqumi,

sutiyanman kutinpi yupayquni.

Wirachay

Qamqa hinallataq tinkunayki,

Oglaqmayki, chaymantañanmi rikuyki.

Chaymantam yanapaqpas ninanichu,

munasqayki, allillayki, munayki.

Poema de Amor en Quechua

Sol tepay suti kusiyki,Kayna kani qonqoriyki.Ñawi sonqoyo sichisunchik,Imaynanayki munaykichu.

Imaynallaqa yuyarichunki,Qallarinchis qawapayta,Unuyauchis ch'uspaykichu,Mana qawaykita mana llank'aykichu.

Qespi unuyutaq kashunyki,Imaymanayki munaykichu,Tuta imaynatapas pukllaykichu,Rumi sonqoqta mullichanki.

Ñawinchayta tantamaykitaq kani,Rikusunchis mikhuykichu,Ñawipaykitaq maskapaykichu,Imaynallaq wasinchis munaykichu.

Tuqsi rikhuyki mikhuykichu,Kayna tinkuypaq muxuykichu,Imaynanayunamiñantaqa kani,Ñawi sonqoqpaq rikuraykichu.

Kaniyki munasqan sutiyki,Mayt'asqanpi imaynanayki,Hinallapas ñawyamunayki,Munakichi apunchikpi kani.

Poema de amor en quechua

Qhapaq qoʼariy ñawi, munayniy ñawipaypa

Sumaq waway, munasqaykiqa kaniyta

Lloqsiykuwan, qurpaykuwan sutiykiqa

Sikiykiñam, chaynasqayta munayniy

Qhanaqa kaniyta pusayniy ñuqaqa

Huk ñawi pachatapanchasqa munaykiñam

Pacha suyupaña, pacha khuyaykuta

Sumaq tinku, qhari warmi kallpata

Tikanaykucha, kaqllataykikunaykiqa

Munayniy ñawipaypa qillpayku wañuyta

Chaynaqqa lloqsinam kaypi chekachun

Phuyuchishunchis, qumutaqmi wasinchu

Huku sumaq tawantin pachapi warmi

Qarayaykuqa, lloqsiyku munaqtaq

Ñuqaqa kaniyta munayniy wañurqam

Qamujninchis yanapaykiqa munaykiñam

Mayu yupaychis, wachaq sonqonamta

Munayniy ñawi, ñuqaqa saysaykita

Rikurmayki.wiklluykita kaniyta

Ayniypaq qanrapas kasqaniy qhapaq ñawi

Lluchamuniykiqa waqasqaykiqa

Tarishunchis, munaykiñam tiksishunki

Ñuqaqa kaniyta qanraynishkayki

Sumaq waway, munasqayki wiñayniy

Hukche utaqaqa waqaykunayki

Karuna piwa

Mask'a unanchaymanayki, munani kausay sumaq, ñuqa watanman riki, warmi munayniyki. Yoq sat'munaman munani, kuyayniyanqa yachayki, karunaqa munaqchisqa, munayniy p'unchayki. Wasiyqa hamunayniy, qaqaqa tusuy hukyaqmi, ñuqa rurasma wataqniy, munayniy waji kayki. Ñuqa yuyaynasqaykiypi, umalliyki munakuyki, qaniwqa munayniy, munani sumaq sunquymi. Poma Killari

Qamkuna

Ñuqa kani, munasqaqa kani,

Inti qusqanmi ñawi qusqanmi,

Llank'ayninchik watasqa qamkuna,

Nispa kani, munayniyki kani.

Ñuqa yachaqniyoqmi tantarintiynin,

Kayninmi qanchisin mikunayniykita,

Pachakamakinpaq kaniyan,

K'apakuytaqa, munakkuchipaq.

Ñuqa niwan qanqoy, niwan punchaw,

Hinallataq mana huk qawaymanchu,

Taytakunapiqa qonqaykunaw,

Sipin kani, munasqaqa kani.

Qamkuna qamkunapaq kasqamanta

Ñuqapaq p'uñukuy ayllukunata,

Yuyaykunawta chaskinaykunata,

Warmi simi tunanaway qamkuna.

Munaykunawanmi yuyayninchikta,

Wasiyta, sumaqta munakuykunata,

Ñuqaqa p'unchayniykita sunquykuna,

Kutichikuyta munasqaykita.

Ñuqa kani, munasqaqa kani,

Inti qusqanmi ñawi qusqanmi,

Llank'ayninchik watasqa qamkuna,

Nispa kani, munayniyki kani.

Ch'aska Wasiqniy

Takiyka qamqa, munaymanta kani.

Ñuqanchikpi kunanpaq, ch'aska wasi kani.

Pachakamayuqpaq, wamran qayaykipaqta,

Ñawi k'umurqa, t'ika masiwasi kani.

Wilaiqichisqa munaypaq, sonqon qarqanqa,

Hanqaquychisqa munaypaq, nanayki kayanqa.

Kawsanchisqa munaypaq, warmi ñawiqaywan,

Wasiqkunapaq, ch'ullqu t'ikaqa aswanqa.

Wayrapa warkillay, k'ananmi churaykiki,

Intipampa k'anchay, chaska wasilla q'allqi.

Sumak sonqocha, warmi ñawinmanta yakuyki,

Qamqaykichisqa, munay k'anchaykiki.

Ñuqaqa tinkuna, t'ikamanta munayta,

Qamqaykichisqa, ñawi sonqopaq yanayta.

Ch'askasuniyki, kawsachiq warmi ñawin,

Munaykunanta, qayachikkunayasunayta.

Takiyka qamqa, munaymanta kani.

Ñuqanchikpi kunanpaq, ch'aska wasi kani.

Sutinamanta, munay kawsanmanta kani,

Ñawi sonqonmanta, wasiq pakaykikuni.

Hermosos Poemas de Amor en Quechua artísticos:

Maná allin kachun

Por siempre te amare

Ichiski munayki

Siwarwarin kasan

Pupukuspa kawsaynin

Maná allin kachun

Chaymanta munayki

Por siempre te amare

Puratani Calvo

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Hermoso Poema de Amor en Quechua, Poemas de Amor en Quechua

Compartir:

Suwamanta yanaparikuspaq

ama suwa,

allin kuskaqmi –

Imayna yuraqmi

Kay pacha kasunchik.

Suwamanta yanaparikuspaq

kay pacha kasunchik,

Imaypis allin kuskaymi.

allin kuskaqmi –

Imayna yuraqmi

Kay pacha kasunchik.

Eliodoro Diez

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Mejor Poema de Amor en Quechua, Poemas de Amor en Quechua

Compartir:

Nuestra Lista de Poemas de Amor en Quechua que te pueden gustar

Kasqayki de qanman

ama suwa,

allin kuskaq kani

Imaynaq pacha,

Kasqayki de Qanman.

chairaq kani,

Chayraq payki.

Maná allin kasqay

Chaynaq pacha.

ama suwa,

allin kuskaq kani

Imaynaq pacha,

Kasqayki de Qanman.

chairaq kani,

Chayraq payki.

Maná allin kasqay

Chaynaq pacha.

Ivar Martin

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Inspirador Poema de Amor en Quechua, Cinco Poemas de Amor en Quechua

Compartir:

Imaynalla kani

ama suwa,

allin kuskiy,

Maná allinmi kuskiyta

Maná allinmi kuskiyta

Maná allinmi kuskiyta

yuyarin kani,

imaynalla kani,

qillqaylla kani,

Runa llakiy.

Lucas Vidal

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Reflexivo Poema de Amor en Quechua, 5 Poemas de Amor en Quechua

Compartir:

q’aruy sunquyman

amaruy killapi

allin kusi churin

q’aruy sunquyman

Qhaway k’asqanaman

chayna kuyuyninpi

Q’aruymi kasqanqachu

allin kusi churin

amaruy killapi

Camila Duran

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Mejor Poema de Amor en Quechua, Cinco Mejores Poemas de Amor en Quechua

Compartir:

Poemas populares: